Định vị các loại xe,các thiết bị đạt chuẩn của bộ GTVT.

  • Chất lượng vượt trội.
  • Chống trộm
  • Theo dõi hành trình xe
  • Phần mềm tiện lợi trên điện thoại máy tính