• 01 Hostname
  • Cài đặt được cho tất cả đầu ghi camera và modem mạng
  • Hỗ trợ cài đặt qua Teamviewer
  • Bảo hành suốt thời gian sử dụng