1. Việc các hacker tấn công thẻ người dùng để mua các dịch vụ Dyndns và bị chủ thẻ khiếu nại lên nhà cung cấp tên miền DYNDNS..Gây ra nhiều rắc rối.DYNDN quyết định ngừng thanh toán cho các dịch vụ họ tại Việt Nam.
    dyndns
  2. Hack tài khoản cũng là nguyên nhân dẫn đến không cho thanh toán tại Việt Nam.
    Do không thanh toán được các dịch vụ DYNDNS bằng thẻ visa/Master card gây ra nhiều phiền phức cho người dùng các dịch vụ này. Nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán các dịch vụ của dyndns mà trang này mang lại co khách hàng sự tiện lợi và nhanh nhất cho khách hàng